Kategori: Historik

Lokala platsnamn på Hästholmen-Ytterön

Denna karta visar de lokala platsnamnen som t.ex. Johns kåsar (1), Josefas göl (2) och Brattan (3). 1. Johns kåsar * 2. Josefas göl* 3. Brattan * 4. Murdraget * 5. Korsaslätt * 6. Boadraget * 7. Sneddraget * 8. Lilla Rävskärv * 9. Stora Rävskärv * 10.Skräddarens vik * 11.Dragsviken * 12.Törnenabbsdragen* 13.Buddeviksdragen *…

av hastholmen 9 juni, 2020 0

Idag, 2020, är vi 50 bofasta. Jordbrukslandskapet hålls öppet

Idag betas flera områden av nötkreatur och får. I andra områden odlas vall eller andra grödor. Jordbrukslandskapet hålls öppet genom småskaligt jordbruk, på samma sätt som för hundra år sedan. Strandängarna slås för att förhindra igenväxning med vass. Reservatet utmärks främst av stora grunda vikar och sund, havsstrandängar och enbuskmarker, tre av de naturtyper som…

av hastholmen 9 juni, 2020 0

1975 bildades Hästholmen-Ytterön naturreservat

Hästholmen-Ytterön naturreservat bildades 1975 för att bevara det ålderdomliga odlingslandskapet men också för att trygga tillgången till ett värdefullt område för friluftslivet. Målet med skötseln av reservatet är att söka återställa och vårda det tidiga 1900-talets karaktär av ett öppet kulturlandskap. För att nå dit krävs effektiva vårdåtgärder. Marken är i behov av hävd genom…

av hastholmen 9 juni, 2020 0

1912 startades Bröderna Mårtenssons båtbyggeri på Östra Hästholmen

På Östra Hästholmen i Östra skärgården ligger det båtbyggeri som startades 1912 av tre bröder som under hela 1900-talet gjorde de kända allmogebåtarna. Inte för inte kallades det ”allmogebåtens högborg” och var vida känt utanför Blekinge för sin båtbyggarskicklighet. Varvet är unikt ur kulturhistorisk synpunkt och praktiskt taget komplett och fullständigt bevarat med tillhörande utrustning,…

av hastholmen 9 juni, 2020 0