Idag, 2020, är vi 50 bofasta. Jordbrukslandskapet hålls öppet

Idag, 2020, är vi 50 bofasta. Jordbrukslandskapet hålls öppet

9 juni, 2020 0 av hastholmen

Idag betas flera områden av nötkreatur och får. I andra områden odlas vall eller andra grödor. Jordbrukslandskapet hålls öppet genom småskaligt jordbruk, på samma sätt som för hundra år sedan.

Strandängarna slås för att förhindra igenväxning med vass.

Reservatet utmärks främst av stora grunda vikar och sund, havsstrandängar och enbuskmarker, tre av de naturtyper som ingår i det europeiska ekologiska nätverket Natura 2000 – enligt direktivet om bevarande av livsmiljöer med vilda växter och djur. Hästholmen-Ytteröns naturreservat täcker en yta av 1 160 ha varav 377 ha är landområde.

Idag är vi ca 50 bofasta men på lov och semestrar levandegörs öarna av ca dubbelt så många fritidshusägare.

Ön har fiber, vatten och avlopp vilket innebär att ön har den infrastruktur som krävs för att leva och verka här året runt. Oavsett om du gästar för stunden, natten eller planerar att slå ner dina bopålar hos oss är du varmt välkommen!
Faktakälla: Länsstyrelsen