Lokala platsnamn på Hästholmen-Ytterön

9 juni, 2020 0 av hastholmen

Denna karta visar de lokala platsnamnen som t.ex. Johns kåsar (1), Josefas göl (2) och Brattan (3).

1. Johns kåsar *2. Josefas göl*3. Brattan *
4. Murdraget *5. Korsaslätt *6. Boadraget *
7. Sneddraget *8. Lilla Rävskärv *9. Stora Rävskärv *
10.Skräddarens vik *11.Dragsviken *12.Törnenabbsdragen*
13.Buddeviksdragen *14.Bräknakorradragen *15.Killeberget
16.Lertagahallen17.Pinnasylen18.Koören
19.Södra sunds ören20.John Pålbrygga21.Fårhagaören
22.Ålösebusken23.Espeviken24.Olof J Ålbrygga
25.Krokadragen *26.Lilla & Stora Holmastenen27.Johan N Ålbrygga
28.Leaslättsudden29.Mjölkbordet30.Mjölkakåsarna
31.Hästhallen32.Ortanabben33.Kattan *
34.Arthur H ålbrygga35.Flathallen36.Pålsudden
37.Masse Linna vassen38.Vedhallen39.Räkflöten
40.Katthallen41.Kon42.Kalven
43.Knektan ~44.Falkabrunnen ~45.Snokabrunnen ~
46.Killan ~47.Byabrunnen ~48.Skolhusabrunnen ~
* = notdrag
~ = brunn
Hästholmen-Ytteröns naturreservat