1912 startades Bröderna Mårtenssons båtbyggeri på Östra Hästholmen

9 juni, 2020 0 av hastholmen
Göte Mårtensson vid ett nybygge.

På Östra Hästholmen i Östra skärgården ligger det båtbyggeri som startades 1912 av tre bröder som under hela 1900-talet gjorde de kända allmogebåtarna.

Inte för inte kallades det ”allmogebåtens högborg” och var vida känt utanför Blekinge för sin båtbyggarskicklighet. Varvet är unikt ur kulturhistorisk synpunkt och praktiskt taget komplett och fullständigt bevarat med tillhörande utrustning, fasta och lösa inventarier. Här har under årens lopp byggts över tusen båtar av varierande längd och bl a den så ortstypiska jaktkanoten och den, oftast motorförsedda, snipan. När de slutade sitt arbete i början av 1990-talet försvann en 150-årig tradition från båtbyggeriet på Östra Hästholmen. Varje år bjuder samhällsföreningen i samarbete med Föreningen Allmogebåtar in till Varvets dag och levandegör och öppnar upp varvsområdet. Finns vid punkten ”Varvets Dag”.