Om Samhällsföreningen

Om Samhällsföreningen

9 juni, 2020 Av av hastholmen

Är bl.a. ansvariga för denna webbplats. Grundtanken med föreningen är att aktivt jobba med frågor om hur man kan bevara och hållbart utveckla  våra öar till en åretruntlevande miljö.

Året runt levande skärgårdsö

Hästholmens- och Ytteröns samhällsförening bildades 2 november 1996.  Grundtanken med föreningen är att aktivt jobba med frågor om hur man kan bevara och hållbart utveckla  våra öar till en åretruntlevande miljö. Föreningens policy har alltid varit att i viktiga och övergripande frågor närma sig alla som bor på öarna, inte bara medlemmar. Rent konkret har detta arbete resulterat i följande tre huvudinriktningar:

Boende & Företagande

Skapa förutsättningar att kunna bo och verka året runt under hållbara former; Basal åretruntservice såsom fiber, vatten, kommunikationer, skola o skolskjuts etc.

Aktiviteter & Friluftsliv

Att anordna aktiviteter med grundtanken att skapa gemenskap och därmed en värdefull och attraktiv boendemiljö; midsommar, varvets dag, kroppkakor, konstrunda, simskola, segelskola etc

Kultur & Historia

Att ta tillvara öns kultur och historia; kulturprojektet, flaskposten, föreläsningar, aktiviteter kring Killeberget, utflykter till grannöarna, etc