1671 börjar Hästholmens skrivna historia

1671 börjar Hästholmens skrivna historia

9 juni, 2020 0 av hastholmen

Hästholmens skrivna historia går tillbaka till 1671 års jordabok. Då fanns på kronohemmanet Hästholmen två brukare, vars huvudsakliga försörjning var fisket.

Marken på Hästholmen brukades extensivt. De låglänta ängarna användes för slåtter medan stora delar av ön var bevuxen med ekskog. Öarna och skären utnyttjades som betesmark. En lotsstation med fyra lotsar anlades i slutet av 1600-talet. Hästholmen och öns betydelse ökade. I Hästholmens by fanns den viktiga väderkvarnen som lotsarna använde som utkiksplats