Samhällsföreningen

samhallsforeningen solnedgang

Är bl.a. ansvariga för denna webbplats. Grundtanken med föreningen är att aktivt jobba med frågor om hur man kan bevara och hållbart utveckla  våra öar till en åretruntlevande miljö.

Som medlem i samhällsföreningen Hästholmen-Ytterön stödjer du och ger tyngd åt samhällsföreningens arbete som t.ex. vikten av en levande skärgård.

Välkommen som medlem i samhällsföreningen

Föreningen har till uppgift att verka för medlemmarnas delaktighet och samhörighet. Föreningen ska via egna aktiviteter och samhällspåverkan främja medlemmarnas gemensamma intressen med avseende på långsiktig hållbar utveckling för ett levande samhälle med fokus på Hästholmen‐Ytterön, året om. 

Samhällsföreningen Hästholmen-Ytterön bildad den 2 november 1996. Stadgar.

Inledning

Föreningen bildad den 2 november 1996. Stadgar reviderade 2016‐07‐30

Protokoll från samhällsföreningen Hästholmen-Ytterön års- och medlemsmöten finns att tillgå här.

Protokoll från våra års- och medlemsmöten finns att tillgå här.

Samhällsföreningen Hästholmen-Ytterön fokuserar på t.ex. frågor inom boende, infrastrultur, service, näringar, hållbarhet och det som händer på öarna.

Fokus för föreningen.

2015 - Vi i styrelsen under hösten tagit beslut, med utgångspunkt från diskussionerna på årsmötet och andra sammankomster, att utöver gängse verksamhet att prioritera dialog, gemenskap och engagemang under det kommande året.

Samhällsföreningen Hästholmen-Ytteröns anslagstavla.

Tack vare Varvets Dag får föreningen varje år ett överskott av försäljningen som skänks till välgörande ändamål.

2014 blev det ett överskott på 4.100 kr som skänktes till Ensamkommande barn i Karlskrona. År 2015 blev överskottet 5.700 kr som skänktes till Läkare Utan Gränser. 2017 blev överskottet från Varvets Dag 6 400 kr som skänktes till Stiftelsen Hållbara hav, Östersjön.

Flaskposten ges ut av Östra Hästholmens och Samhällsföreningen Hästholmen-Ytterön

Flaskposten ges ut av Östra Hästholmens och Ytteröns Samhällsförening.

Samhällsföreningen Hästholmen-Ytterön lånar ut  föreningens partytält med två paviljonger.

Samhällsföreningen Hästholmen-Ytterön lånar ut föreningens partytält med två paviljonger.

Samhällsföreningen Hästholmen-Ytterön förhandlar om fiber till öarna med Affärsverken.

Sedan sommaren 2019 ägs fibernätet av Affärsverken.