Författare: Herman Hansson Söderlund

FIBER UPPDATERING

Det kommunala bolaget Affärsverken har sedan sommaren 2019 tagit över ägandet och driften av fiber samt redan nedgrävd kanalisation som idag saknar fiber på Hästholmen och Ytterön. Vi i samhällsföreningens styrelse har kämpat med den kraft och de kontakter vi har att göra de ansvariga på Affärsverken medvetna om att det finns många potentiella kunder…

av Herman Hansson Söderlund 8 juni, 2020 0