Händer på öarna

Information om fiber

Vid flera tillfällen har överlåtandet av fibernätet har varit väldigt nära och flera problem som vi mött har lösts på vägen framåt. Dock har vi än en gång stött på problem i processen.

Processen har gått framåt på så sätt att Samhällsföreningen och Affärsverken har kommit överens och det finns ett färdigt avtal. Tyvärr kan detta i nuläget inte undertecknas då frågan om ledningsrätt för fibernätet inte löste sig så som vi antog. Som ni kanske vet har ledningsrätten som gäller avlopp, vatten och fiber avregistrerats och nu är det VA-föreningen som söker en lösning på denna fråga. Samhällsföreningen är i dagsläget osäkra på om det är möjligt att starta inkopplingen av nya fiberkunder innan ledningsrättsfrågan är avklarad.

Om ni har frågor om fibern är ni välkomna att kontakta oss via hemsidan eller genom att ta kontakt med någon i styrelsen.

Anna Månsson