FIBER UPPDATERING

FIBER UPPDATERING

Det kommunala bolaget Affärsverken har sedan sommaren 2019 tagit över ägandet och driften av fiber samt redan nedgrävd kanalisation som idag saknar fiber på Hästholmen och Ytterön. Vi i samhällsföreningens styrelse har kämpat med den kraft och de kontakter vi har att göra de ansvariga på Affärsverken medvetna om att det finns många potentiella kunder som väntar på att få en fungerande och säker fiberanslutning. 

Vi har nu fått information om att Affärsverken har skickat ut skriftlig information till alla potentiella nya fiberkunder som därmed får möjlighet att lägga sin beställning och teckna avtal för att koppla in sig på fibernätet. Vi vill göra er uppmärksamma på detta genom detta utskick.