Händer på öarna

Utställning av "Havsplan för Blekinges kustkommuner genomförs nu.

Alla dokument samt information om hur man lämnar synpunkter finns på länken nedan.

https://www.karlskrona.se/samhallsplanering-och-trafik/stadsutveckling/oversiktsplan/havsplan-for-blekinges-kustkommuner/

Från och med 1 juli överlåter samhällsföreningen formellt fibernätet till Affärsverken. Uppgradering av nätet och förberedelser inför nyanslutningar har redan påbörjats. Vissa av dessa uppgraderingar kan medföra tillfälliga störningar i nätet för befintliga anslutna.
Vi i föreningen har påmint Affärsverken och förväntar oss att ni som är intresserade av att ansluta er blir kontaktade av dem snart.
Har ni frågor får ni gärna kontakta oss.
Anna,0708580777, och Robert, 0735630228. 
Det går även bra att skriva meddelande i samhällsföreningens kontaktformulär.

För att öka kunskapen kring materialåtervinning kommer Samhällsföreningen under 2019 lägga upp en artikel på hemsidan varje månad som handlar om ett specifikt föremål och hur det ska sorteras. Runt midsommar är det många som ställer till kalas och då tänkte jag att det skulle passa att tipsa om hur man sorterar engångsartiklar.

För att öka kunskapen kring materialåtervinning kommer Samhällsföreningen under 2019 lägga upp en artikel på hemsidan varje månad som handlar om ett specifikt föremål och hur det ska sorteras. Under april har jag själv funderat på hur man sorterar tomma parfymflaskor i.https://nya.affarsverken.se/atervinningsplatser/sorteringsguide/

Månadenssopa

För att öka kunskapen kring materialåtervinning kommer Samhällsföreningen under 2019 lägga upp en artikel på hemsidan varje månad som handlar om ett specifikt föremål och hur det ska sorteras. I mars (nu är det ju snart aprilredan!) är det väl många som börjar rota och städa för att förbereda för våren och sommaren. Därför lär vi oss att sortera städprylar.

För att öka kunskapen kring materialåtervinning kommer Samhällsföreningen under 2019 lägga upp en artikel på hemsidan varje månad som handlar om ett specifikt föremål och hur det ska sorteras. I februari lär vi oss att sortera krukväxter.

■ Årsmöte 

Årsmötesprotokoll 2018 

Årets årsmöte blir den 28 juli klockan 10.00, som vanligt i EFS Missionshus. Vi hoppas på god uppslutning från er medlemmar. Hälsar Styrelsen

Dagordning